Integritás

A Digitran Hungária Zrt. a korrupció minden formáját elutasítja és zéró toleranciát hirdet minden a jelen irányelvekben foglalt előírás megsértésére. A korrupció megelőzése érdekében a Digitran minden tevékenysége során a vonatkozó jogszabályok betűjének, szellemiségének és céljának megfelelőn jár el. Ennek megfelelően a Digitran:

  • Nem befolyásol senkit az akaratában vagy objektivitásában abból a célból, hogy bármilyen előnyhöz vagy juttatáshoz jusson, amely nem etikus vagy nem törvényes.
  • Nem ad, ígér vagy ajánl se közvetlenül se közvetetten bármilyen értéket se természetes se jogi személynek abból a célból, hogy jogtalan előnyhöz jusson.
  • Nem engedi kenőpénz fizetését.
  • Nem finanszíroz vagy támogat sem közvetlenül sem közvetetten politikai pártot, vagy annak képviselőjét vagy jelöltjét.
  • Nem adományoz semmit abból a célból, hogy jogtalan kifizetéseket fedezzen vele.
  • Nem kér és nem fogad el se közvetlenül se közvetetten jogtalan jutalékot, díjat vagy bármilyen más juttatást harmadik személytől a Társaság beruházásaival, eladásaival, beszerzéseivel vagy finanszírozásával kapcsolatban.
  • Különös figyelmet fordít azokra az esetekre, ahol olyan természetes vagy jogi személyekkel kerül kapcsolatba, akiknél/amelyeknél felmerül a korrupcióveszély, azaz az integritás hiányának a gyanúja. A Digitran kizárólag megfelelő minősítésű és jó hírű személyekkel lép üzleti kapcsolatba.
  • Pontosan, a valóságnak megfelelően rögzít minden pénzügyi tranzakciót a Társaság könyveiben.
  • Rendszeres korrupció ellenes oktatásban képezi a munkavállalóit.

Az a munkavállaló, akiknek bizonyítéka, kérdése vagy gyanúja merül fel bármilyen korrupciós cselekménnyel kapcsolatban haladéktalanul jelenteni köteles azt a munkahelyi felettesének, vagy az Antikorrupciós igazgatónak. A munkavállalók és az üzleti partnerek kérdéseiket és gyanújukat a Digitran Visszaélés bejelentési rendszerében is bejelenthetik: https://digitran.whisly.io

A Digitran nem tűr el semmilyen hátrányos megkülönböztetést azokkal szemben, akik jóhiszeműen jelentenek be olyan cselekményeket, amelyek nem felelnek meg a jelen irányelvekben leírtaknak. Azok a munkavállalók azonban, akik a jelen antikorrupciós irányelvekben foglaltakkal ellentétesen járnak el szankcionálásra kerülnek, amely szankció akár a munkaszerződésük megszüntetését és polgári vagy büntetőjogi eljárást is eredményezhet. A korrupciósellenes büntetőjogi szabályozásnak súlyos büntetőjogi következményei lehetnek mind a munkavállalóra mind a Társaságra vonatkozóan.

A Digitran fenntartja a jogot arra, hogy az általa szükségesnek ítélt lépéseket tegye azokkal az üzleti partnereivel szemben, amelyek nem felelnek meg a jelen antikorrupciós irányelveknek.

Ezeket az antikorrupciós irányelveket a Digitran Antikorrupciós testülete rendszeresen, évente legalább egyszer felülvizsgálja, és a Társaság minden munkavállalójának közzéteszi és ismerteti.